Liners

Våra poolliners

Vilken färg vill du ha på ditt poolvatten? Ditt linerval är det som påverkar poolens utseende mest. En vit poolliner ger kristallklart turkost poolvatten medan en mörkare poolliner ger ett modernt intryck.

Vi erbjuder ett brett sortiment av poolliners i olika färger och mönster med en standardtjocklek på 0,75mm.

Poolliner är en av de vanligaste poolbeklädnaderna i Norden och det passar vårt klimat bra tack vare dess slitstyrka. Poollinern är tillverkad i kraftig PVC-vinyl som är behandlad för att stå emot blekning av UV-ljus samt de kemikalier som vanligtvis förekommer i poolen. Linern tål upp till 33 graders värme.

 Poollinern kan levereras för montage med överlapp eller med snap-in-list som ger ett enkelt montage samt underlättar vid ett framtida linerbyte. Linern kan måttbeställas i flera olika färger och mönster. Vi erbjuder även ett mindre standardsortiment som vi lagerför.

Klicka här för att se hur din pool liner kan komma att se ut i poolen.

Mer information om Pool Liner

Här har vi samlat de frågor och den information våra kunder ofta söker när de letar efter en Pool Liner.

Skötselråd för Pool Liner

KALKHALT

Pool Linern tillverkas med flera lager lackskydd. Detta skydd fungerar sämre eller inte alls om poolvattnet har hög total hårdhet (kalkhalt). Rekommenderat värde är 100–300 ppm.

RENGÖRING OCH REDSKAP

Vi rekommenderar alltid att använda godkända rengöringsmedel och anpassade redskap som du hittar hos våra återförsäljare. Använder du starka medel eller fel redskap som inte är avsedda för pool liner kan dess frätande effekt skada och eller ta bort skyddslacken på pool linern.

Tänk på att hålla poolen fri från smuts som i vissa fall kan nöta bort skyddslacken på pool linern.

MÄT DESINFEKTION (pH-VÄRDE)

Mät poolens vatten varje dag och säkerställ att du har rätt pH-värde.

Optimalt pH-värde i en pool är 7,4, det motsvarar människans pH i ögon och slemhinnor och ger en god klordesinfektion.

Vi rekommenderar ett pH-värde mellan 7.2–7.6 som är optimalt för både pool liner och badgäster.

Vid värden över eller under rekommendationer så förstörs viktiga komponenter i pool linern, ex. skyddslacken.

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad, pH-skalan går från 0–14 där pH 7 är neutralt. Högre än 7 ger basiskt vatten och lägre än 7 ger ett surt vatten.

Lågt pH-värde ger:

aggressivt vatten, vilket skadar poolens maskinella komponenter

irriterade ögon och slemhinnor

skador på pool linern

Högt pH-värde ger:

sämre klordesinfektion

hudirritation

kalkutfällning

grumlighet

Riktvärde är ph 7,2 – 7,6.

pH-värdet sänks med pulver/granulat pH-minus och höjs med pH-plus.

KLORHALT

Rätt klorhalt är mellan 0,5–2,0 ppm (fritt klor).

Rätt klorvärde är en viktig faktor för poolvattnets kvalitet och pool linerns livslängd. Mät ofta och noggrant halten av klor i poolen, så att dess värden inte blir för höga eller låga.

Ett konstant för högt klorvärde kan skada skyddslacken på pool linern och förkorta dess livslängd.

Chockklorering med klorhalt upp till 10ppm under max en vecka är OK, men det är viktigt att det därefter sänks till rätt värde.

ALKALINITET

Mätvärden för alkalinitet bör ligga mellan 80–150 ppm (total alkalinitet).

Med korrekt värde kan vattnet neutralisera syror och på så sätt skyddas linern/lacken. Värden som understiger 80 ppm gör att vattnet blir aggressivt och ger skador på pool linern som inte går att reparera.

KOPPAR

Kopparhalten ska max vara 0.1 ppm för att undvika missfärgning.

Vi rekommenderar en ammoniakbaserad produkt för algbekämpning i din pool. Använd inte anti-algmedel som innehåller koppar och kopparsulfat till din Gullberg & Jansson liner.

Om ni använder veckopuckar kan vissa av dem innehålla kopparsulfat, vid användning av dessa, kombinera puckarna med flocknings-medel som binder metallpartiklar för att undvika missfärgning av pool linern.

VATTENNIVÅ

Det ska alltid vara vatten i en pool med liner. Pool linern är tillverkad för att konstant stå i vatten. En pool liner som står utan vatten, kan torka och gå sönder.

VATTENKVALITET

Var noga med att det vatten du fyller i din pool är av rätt typ och har rätt värden.

Vatten från egen brunn måste alltid testas då det ofta har högt järninnehåll och kan kräva filtrering för att lämpa sig för pool (järnhalten får ej överstiga 0,5ppm).

Felaktiga värden på vattnet kan försämra din pool markant och skapa flertalet problem utöver skador på pool linern.

KEMI

Inga kemikalier får placeras direkt mot pool linern, skador som kan uppkomma går inte att reparera.

All kemi ska blandas i en hink med vatten (fyll först hinken med vatten och tillsätt därefter kemikalierna). Observera att blandningen måste vara upplöst och fri från fasta partiklar och granulat innan det blandas ner i poolvattnet.

Om du använder veckopuckar i skimmern måste din cirkulationspump alltid vara igång så att kloret sprids i poolvattnet. En avstängd pump gör att klor kan vandra ut i poolen baklänges genom skimmern och bleka linern.

VATTENTEMPERATUR

Pool linern tål upp till 33 graders värme. Tänk på att temperaturen kan stiga snabbt en solig dag med stängt pooltak, öppna upp pooltaket för att hålla temperaturen nere.

På länken har du skötselråden i PDF

Hitta din återförsäljare!

Gullberg och Janssons produkter kan köpas via ett brett nätverk av återförsäljare i Norden. Våra priser gäller för produkten. Kostnad för frakt och installation kan tillkomma. Ta kontakt med din närmaste återförsäljare för exakta prisuppgifter.

Montör till Gullberg & Jansson Service och Installation

Montör till Gullberg & Jansson Service och Installation

VI BEHÖVER DIG! Är du driven, strukturerad och serviceminded? Gillar du teknik, montering och problemlösning? Är du händig kreativ och inte rädd för att ta i? Vill du arbeta på ett marknadsledande företag i en riktigt härlig miljö? Då tror vi att du kan passa hos oss!...

Gullberg & Jansson söker en Marknadsassistent

Gullberg & Jansson söker en Marknadsassistent

OM GULLBERG & JANSSON Gullberg & Jansson har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera produkter med fokus på miljösmarta lösningar för privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-, swimmingpool-, och relax- och...

Garantier

Ett garanterat tryggt köp

Vi står för service, garantier, lager och reservdelar samt utbildning av återförsäljare. Vi garanterar att våra produkter håller vad de lovar.

Service & Support

Vi finns alltid med dig

Vår organisation erbjuder en hög service- och kunskapsnivå och vi har en särskilt uppskattad supportorganisation, samt heltäckande servicepartnernätverk på utvalda marknader.

Inspiration