Information till konsumenter

INFORMATION TILL KONSUMENTER

Gullberg och Janssons produkter kan köpas via ett brett nätverk av återförsäljare i Norden. Hitta din närmaste återförsäljare här. 

PRISER

Priserna är rekommenderade cirkapriser inklusive moms men priserna kan komma att förändras löpande. Priserna gäller för produkten. Kostnad för frakt och installation kan tillkomma. Ta kontakt med din närmaste återförsäljare för exakta prisuppgifter.

BESTÄLLNING

Beställning görs hos någon av Gullberg & Janssons auktoriserade återförsäljare.

REKLAMATION

Eventuell reklamationsanmälan ska alltid göras till din återförsäljare.

GARANTIER OCH REKLAMATIONER

Gullberg & Janssons poolvärmepumpar i X-serien omfattas av 4 års fullservicegaranti och 7 års materialgaranti för kompressorn. Q- och S-serien omfattas av tre års fullservicegaranti och 7 års materialgaranti för kompressorn. P-serien omfattas av 2 års fullservicegaranti och 3 års materialgaranti på kompressorn. V-serien för offentliga bad omfattas av 2 års materialgaranti och 3 års materialgaranti för kompressorn.

Gullberg & Janssons övriga produkter omfattas av en materialgaranti med en specificerad garantitid, som gäller från produktens leveransdatum från Gullberg & Janssons lager. Specificerad garantitid för varje produkt hittar du här.  Gullberg & Janssons material- eller fullservicegaranti gäller inte skador som uppkommit av oaktsam användning felaktig installation eller motsvarande omständigheter. Material- eller fullservicegarantin gäller material- eller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Gullberg & Jansson ersätter reklamerad reservdel utan kostnad. Gullberg & Jansson ersätter ej kostnader gällande utfört arbete i samband med ett materialgarantiärende.
Gullberg & Jansson ersätter dock de kostnader, som Gullberg & Jansson själv på förhand specificerat, i samband med ett fullservicegarantiärende. Eventuell reklamationsanmälan ska alltid göras till din återförsäljare.

LEVERANSER

Leverans till konsument sker som standard till tomtgräns. Vid leverans av pooltak i box och poolskydd åligger det köparen att vid ankomst själv lasta av produkten från lastbilen genom att öppna transportboxen och lyfta av samtliga varudetaljer var för sig inom 30 minuter. Lastbilschaufför kan av försäkringsskäl inte delta vid avlastning. Tänk på att pooltak är ömtåliga produkter och måste alltid hanteras varsamt.

Förmonterade pooltak och pooltak ur vårt specialsortiment levereras alltid med kranbil.

BESIKTNING VID LEVERANS

Vid leverans ska godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods. Likaså ska leveransens omfattning kontrolleras, så att inget fattas och att leveransen överensstämmer med beställningen. Den som kvitterar och tar emot godset har ansvaret för att anmärka om något fattas eller om leveransen är felaktig, om det finns transportskador, andra synliga skador eller emballageskador. Sådan anmärkning ska göras på fraktsedelns kvittensdel. Upptäcks en transportskada på godset eller ett fel i leveransens omfattning ska godset ändå tas emot, men en anmärkning om skadan/felet ska då göras på fraktsedelns kvittensdel. Signera aldrig en kvittens om inte anmärkning görs. Ta bilder på eventuell skada och maila dessa bilder till Gullberg & Jansson tillsammans med ifylld reklamationsblankett i samband med anmälan. En transportskada måste anmälas inom 5 dagar från det att ni mottagit varan. Eventuella reklamationer ska alltid ske till återförsäljaren.

Hitta din återförsäljare!

Gullberg och Janssons produkter kan köpas via ett brett nätverk av återförsäljare i Norden. Våra priser gäller för produkten. Kostnad för frakt och installation kan tillkomma. Ta kontakt med din närmaste återförsäljare för exakta prisuppgifter.

Aktuellt

Montör till Gullberg & Jansson Service och Installation

Montör till Gullberg & Jansson Service och Installation

VI BEHÖVER DIG! Är du driven, strukturerad och serviceminded? Gillar du teknik, montering och problemlösning? Är du händig kreativ och inte rädd för att ta i? Vill du arbeta på ett marknadsledande företag i en riktigt härlig miljö? Då tror vi att du kan passa hos oss!...

Gullberg & Jansson söker en Marknadsassistent

Gullberg & Jansson söker en Marknadsassistent

OM GULLBERG & JANSSON Gullberg & Jansson har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera produkter med fokus på miljösmarta lösningar för privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-, swimmingpool-, och relax- och...

Inspiration